НӘТИЖЕЛЕР

БАСҚАРУ БЛОГЫ

Дивидендтер уақытында және толық көлемде төленеді

0%

Жоспарлы көрсеткіштерге сәйкес пайданың өсуі

0%

Басқарушылық шешімдерді қабылдау жылдамдығы жеткілікті

0%

Менеджмент тиімділік көрсеткіштерін түсінеді және қолданады

0%

Несиелерге тәуелділік азайды

0%

Ақша ағынын басқару жетілдірілді

0%

"Тар орындар" кеңейтілді, қажетті өзгерістер мен инновациялар енгізілуде

0%

Шығыстарды қысқарту бағдарламасы енгізілді

0%

Айналым активтері оңтайландырылды

0%

ABC XYZ талдау және ассортименттік матрицаларды талдау жүргізілді

0%

Уақыт, ресурстар, ақша шығынын болдырмау бағдарламасы енгізілді

0%

Жіберілген мүмкіндіктер қайта құру жоспарында бағаланған және үлгілендірілген

0%

Жүйені басқару қателері жойылды

0%

БИЗНЕС

ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН БИЗНЕС

ҚАРЖЫЛЫҚ БЛОК

шығынның алдын алу бағдарламасы жылдық жиынтық шығындарды 2%-дан 6%-ға дейін азайтады

жіберілген мүмкіндіктерді талдау орта мерзімді кезеңде айналымдарды 3%-дан 20%-ға дейін арттырады

3 тоқсаннан кейін тиімділіктің мақсатты көрсеткіштеріне шығу

динамикадағы пайданың жиынтық өсімі 3%-дан 12%-ға дейін

экономикалық нәтижені бірден аламыз, сақтаймыз және жинақтаймыз

ШЫҒЫНДАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЕСЕБІНЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

#1 ПЕССИМИСТІК СЦЕНАРИЙ

Айналымның өсуі
0%
Пайданың өсуі
0%
Шығыстардың азаюы
0%
Шығындарды болдырмауға арналған шығыстарды ұлғайту
0%

МҮМКІНДІКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЕСЕБІНЕН НАРЫҚТЫҚ ҮЛЕСТІҢ ӨСУІ

# 2 ОҢТАЙЛЫ СЦЕНАРИЙ

(#1 КОНСАЛТИНГІЛІК ЖОБА)

Айналымның өсуі
0%
Пайданың өсуі
0%
Шығыстардың азаюы
0%
Шығындарды болдырмауға арналған шығыстарды ұлғайту
0%

ТИІМДІЛІКТІ АРТТЫРУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ ПАЙДА ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ

# 3 ОПТИМИСТІК СЦЕНАРИЙ

Айналымның өсуі
0%
Пайданың өсуі
0%
Шығыстардың азаюы
0%
Шығындарды болдырмауға арналған шығыстарды ұлғайту
0%

ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ

5-20 КҮН
5-20 КҮН

БІРІНШІ КЕЗЕҢ

АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

Келісімшартқа қол қою

Негізгі фигуралардан сұхбат алу

Өндірістік-логистикалық тізбектердегі шығындарды талдау 

Ішкі процестерді оңтайландыру мүмкіндіктерін іздеу 

Кірістер мен пайданың өсуінің жіберіп алған мүмкіндіктерін талдау

3 САҒАТ
3 САҒАТ

ЕКІНШІ КЕЗЕҢ

ДИАГНОСТИКАЛЫҚ СЕМИНАР

Меншік иелерімен, топ-менеджерлермен және негізгі мамандармен шығындарды талдау нәтижелерін және оңтайландыру мүмкіндіктерін талқылау. 

Міндеттердің басымдығы

5-20 КҮН
5-20 КҮН

ҮШІНШІ КЕЗЕҢ

ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

Бизнестің қаржылық моделін құру

Экономикалық даму сценарийлерін бағалау 

Үдерістерді, құрылымды оңтайландырудың ықтимал тәсілдерін зерттеу 

Шығындарды болдырмау нұсқаларын іздеу және бағалау

2-4 КҮН
2-4 КҮН

ТӨРТІНШІ КЕЗЕҢ

SIMA РЕФЛЕКСИВТІ МОДЕЛЬДЕУ СЕССИЯСЫН ӨТКІЗУ

Ағымдағы шындықты жобаның негізгі фигураларымен талқылау және арнайы түрде ұйымдастырылған коммуникация арқылы болашақты бірлесіп жобалау 

Түрлендіру жоспарын R*-модельдеу: ұйымдастырушылық құрылымдарды, процестерді, лауазымдар карталарын, ынталандыру жүйелерін, маркетингті, өндірісті, сатуларды және компания қызметінің ібасқа да аспектілерін 

Міндеттерді шешу және нәтижелер үшін жауапкершілікті көпшілік алдында қабылдау

46-78 КҮН
46-78 КҮН

БЕСІНШІ КЕЗЕҢ

ӨЗГЕРІСТЕРДІ СҮЙЕМЕЛДЕУ 

Нысаналы көрсеткіштердің орындалуын сүйемелдеу және жекелеген жұмыстарды жүргізу жөніндегі қолданыстағы келісімшартқа толықтырулар енгізу

Dashboard әзірлеу (компанияның ағымдағы жағдайын көрсететін кестелердің real time)

Деректерді түсіндіруде, жағымсыз құбылыстардың болу себептерін іздестіруде көмек

Тиімді шешімдерді әзірлеу жөніндегі кеңестерге қатысу

Компанияда іскерлік коммуникация мен жедел басқарудың тиімділігін арттыру үшін IT-шешімдерді енгізу

ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ

БІРІНШІ КЕЗЕҢ

АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

5-20 КҮН

Келісімшартқа қол қою

Негізгі фигуралардан сұхбат алу

Өндірістік-логистикалық тізбектердегі шығындарды талдау 

Ішкі процестерді оңтайландыру мүмкіндіктерін іздеу 

Кірістер мен пайданың өсуінің жіберіп алған мүмкіндіктерін талдау

ЕКІНШІ КЕЗЕҢ

ДИАГНОСТИКАЛЫҚ СЕМИНАР

3 САҒАТ

Меншік иелерімен, топ-менеджерлермен және негізгі мамандармен шығындарды талдау нәтижелерін және оңтайландыру мүмкіндіктерін талқылау. 

Міндеттердің басымдығы

ҮШІНШІ КЕЗЕҢ

ҚАРЖЫЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

5-20 КҮН

Бизнестің қаржылық моделін құру

Экономикалық даму сценарийлерін бағалау 

Үдерістерді, құрылымды оңтайландырудың ықтимал тәсілдерін зерттеу 

Шығындарды болдырмау нұсқаларын іздеу және бағалау

ТӨРТІНШІ КЕЗЕҢ

SIMA РЕФЛЕКСИВТІ МОДЕЛЬДЕУ СЕССИЯСЫН ӨТКІЗУ

2-4 КҮН

Ағымдағы шындықты жобаның негізгі фигураларымен талқылау және арнайы түрде ұйымдастырылған коммуникация арқылы болашақты бірлесіп жобалау 

Түрлендіру жоспарын R*-модельдеу: ұйымдастырушылық құрылымдарды, процестерді, лауазымдар карталарын, ынталандыру жүйелерін, маркетингті, өндірісті, сатуларды және компания қызметінің ібасқа да аспектілерін 

Міндеттерді шешу және нәтижелер үшін жауапкершілікті көпшілік алдында қабылдау

БЕСІНШІ КЕЗЕҢ

ӨЗГЕРІСТЕРДІ СҮЙЕМЕЛДЕУ 

46-78 КҮН

Нысаналы көрсеткіштердің орындалуын сүйемелдеу және жекелеген жұмыстарды жүргізу жөніндегі қолданыстағы келісімшартқа толықтырулар енгізу

Dashboard әзірлеу (компанияның ағымдағы жағдайын көрсететін кестелердің real time)

Деректерді түсіндіруде, жағымсыз құбылыстардың болу себептерін іздестіруде көмек

Тиімді шешімдерді әзірлеу жөніндегі кеңестерге қатысу

Компанияда іскерлік коммуникация мен жедел басқарудың тиімділігін арттыру үшін IT-шешімдерді енгізу

ЕНГІЗУ ЦИКЛІ

90 күн - бұл ұзақтығы 1 тоқсан даму циклі. Әрбір даму циклы экономикалық көрсеткіштердің өсу серпінін көрсетеді. Біз әр цикл сайын жаңа даму циклін бастаймыз, өйткені мынаған кәміл сенеміз - Сіздің бизнесіңіздің тиімділігін арттыру шегі жоқ!