РЕЗУЛЬТАТИ

УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК

Дивіденди виплачуються вчасно і в повному обсягу

0%

Зростання прибутку згідно планових показників

0%

Швидкість прийняття управлінських рішень достатня

0%

Менеджмент розуміє і вдало використовує показники ефективності

0%

Залежність від кредитів зменшено

0%

Керування грошовим потоком удосконалено

0%

“Вузькі місця” розширено, впроваджуються необхідні зміни та інновації

0%

Впроваджено програму скорочення витрат

0%

Оборотні активи оптимізовані

0%

ABC XYZ аналіз та аналіз ассортиментных матриц проведено

0%

Впроваджено програму запобігання втратам часу, ресурсів, грошей

0%

Втрачені можливості оцінені та змодельовані в плані перетворень

0%

Усунені помилки керування системою

0%

БІЗНЕС

ОПТИМІЗОВАНИЙ БІЗНЕС

#3 СЦЕНАРІЙ ОПТИМІСТИЧНИЙ

ФІНАНСОВИЙ БЛОК

програма запобігання втрат зменшить здобуткові річні витрати від 2% до 6%

аналіз втрачених можливостей збільшить обороти від 3% до 20% в середньостроковому періоді

вихід на цільові показники ефективності за 3 квартала

здобутковий приріст прибутку по відношенню до поточної динаміки від 3% до 12%

економічний ефект отримуємо одразу, зберігаємо і накопичуємо

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗА РАХУНОК ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ

#1 СЦЕНАРІЙ ПЕСИМІСТИЧНИЙ

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

#2 СЦЕНАРІЙ ОПТИМАЛЬНИЙ

(#1 КОНСАЛТИНГОВИЙ ПРОЄКТ)

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

#3 СЦЕНАРІЙ ОПТИМИСТИЧНИЙ

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

5-20 ДНІВ
5-20 ДНІВ

ПЕРШИЙ ЕТАП

АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Підписання контракту

Інтерв'ювання ключових фігур

Аналіз втрат в виробничо-логістичних ланцюгах

Пошук можливостей оптимізації внутрішніх процесів

Аналіз втрачених можливостей приросту доходів і прибутку

3 ГОДИНИ
3 ГОДИНИ

ДРУГИЙ ЕТАП

ДІАГНОСТИЧНИЙ СЕМІНАР

Обговорення результатів аналізу втрат і можливостей оптимізації з власниками, топ-менеджерами та ключовими фахівцями

Пріоритезація завдань

5-20 ДНІВ
5-20 ДНІВ

ТРЕТІЙ ЕТАП

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Побудова фінансової моделі бізнесу

Оцінка сценаріїв економічного розвитку

Вивчення можливих способів оптимізації процесів, оргструктури

Пошук і оцінка варіантів запобігання втрат

2-4 ДНЯ
2-4 ДНЯ

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ SIMA

Обговорення поточної реальності ключовими фігурами проекту і спільне проектування майбутнього за допомогою комунікації, організованою у спеціальний спосіб

R * -моделювання плану перетворень: оргструктури, процесів, карт посад, системи стимулювання, маркетингу, виробництва, продажу та інших аспектів - діяльності компанії

Публічне прийняття відповідальності за вирішення завдань і результати

46-78 ДНІВ
46-78 ДНІВ

П'ЯТИЙ ЕТАП

СУПРОВІД ЗМІН

Внесення доповнень до існуючого контракту щодо супроводу виконання цільових показників та ведення окремих робіт

Розробка DashBoard (real time графіків, що відображають поточну ситуацію в компанії)

Допомога з інтерпретаціею даних в пошуку причин наявності небажаних явищ

Участь в нарадах задля прийняття ефективних рішень

Впровадження IT-рішень для підвищення ефективності ділової комунікації в компанії

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПЕРШИЙ ЕТАП

АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ

5-20 ДНІВ

Підписання контракту

Інтерв'ювання ключових фігур

Аналіз втрат в виробничо-логістичних ланцюгах

Пошук можливостей оптимізації внутрішніх процесів

Аналіз втрачених можливостей приросту доходів і прибутку

ДРУГИЙ ЕТАП

ДІАГНОСТИЧНИЙ СЕМІНАР

3 ГОДИНИ

Обговорення результатів аналізу втрат і можливостей оптимізації з власниками, топ-менеджерами та ключовими фахівцями

Пріоритезація завдань

ТРЕТІЙ ЕТАП

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

5-20 ДНІВ

Побудова фінансової моделі бізнесу

Оцінка сценаріїв економічного розвитку

Вивчення можливих способів оптимізації процесів, оргструктури

Пошук і оцінка варіантів запобігання втрат

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ SIMA

2-4 ДНЯ

Обговорення поточної реальності ключовими фігурами проекту і спільне проектування майбутнього за допомогою комунікації, організованою у спеціальний спосіб

R * -моделювання плану перетворень: оргструктури, процесів, карт посад, системи стимулювання, маркетингу, виробництва, продажу та інших аспектів - діяльності компанії

Публічне прийняття відповідальності за вирішення завдань і результати

П'ЯТИЙ ЕТАП

СУПРОВІД ЗМІН

46-78 ДНІВ

Внесення доповнень до існуючого контракту щодо супроводу виконання цільових показників та ведення окремих робіт

Розробка DashBoard (real time графіків, що відображають поточну ситуацію в компанії)

Допомога з інтерпретаціею даних в пошуку причин наявності небажаних явищ

Участь в нарадах задля прийняття ефективних рішень

Впровадження IT-рішень для підвищення ефективності ділової комунікації в компанії

ЦИКЛ ВПРОВАДЖЕННЯ

90 днів - це цикл розвитку тривалістю в 1 квартал. Кожен цикл розвитку задає динаміку приросту економічних показників. Ми ініціюємо новий розвиток цикл за циклом, оскільки впевнені - меж підвищення ефективності Вашого бізнесу не існує!