ВІЗЬМЕМО БІЗНЕС В УПРАВЛІННЯ ЗА КОНТРАКТОМ

#2 ІНТЕРІМ-ПРОЄКТ

РЕЗУЛЬТАТИ

УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК

Дивіденди виплачуються вчасно і в повному обсягу

0%

Зростання прибутку згідно планових показників

0%

Швидкість прийняття управлінських рішень достатня

0%

Менеджмент розуміє і вдало використовує показники ефективності

0%

Залежність від кредитів зменшено

0%

Керування грошовим потоком удосконалено

0%

“Вузькі місця” розширено, впроваджуються необхідні зміни та інновації

0%

Впроваджено програму скорочення витрат

0%

Оборотні активи оптимізовані

0%

ABC XYZ аналіз та аналіз ассортиментных матриц проведено

0%

Впроваджено програму запобігання втратам часу, ресурсів, грошей

0%

Втрачені можливості оцінені та змодельовані в плані перетворень

0%

Усунені помилки керування системою

0%

БІЗНЕС

ОПТИМІЗОВАНИЙ БІЗНЕС

ФІНАНСОВИЙ БЛОК

програма запобігання втрат зменшить здобуткові річні витрати від 2% до 6%

аналіз втрачених можливостей збільшить обороти від 3% до 20% в середньостроковому періоді

вихід на цільові показники ефективності за 3 квартала

сумарний приріст прибутку по відношенню до поточної динаміки від 3% до 12%

економічний ефект отримуємо відразу, зберігаємо і накопичуємо

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗА РАХУНОК ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ

#1 СЦЕНАРІЙ ПЕСИМІСТИЧНИЙ

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

#2 СЦЕНАРІЙ ОПТИМАЛЬНИЙ

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

#3 СЦЕНАРІЙ ОПТИМИСТИЧНИЙ

(#2 ІНТЕРІМ-ПРОЄКТ)

Приріст обігу
0%
Приріст прибутку
0%
Зменшення витрат
0%
Збільшення витрат на запобігання втрат
0%

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

5-20 ДНІВ
5-20 ДНІВ

ПЕРШИЙ ЕТАП

АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Інтерв'ювання ключових фігур

Аналіз втрат в виробничо-логістичних ланцюгах

Пошук можливостей оптимізації внутрішніх процесів

Аналіз втрачених можливостей зростання доходів і прибутку

3 ГОДИНИ
3 ГОДИНИ

ДРУГИЙ ЕТАП

ДІАГНОСТИЧНИЙ СЕМІНАР

Обговорення результатів аналізу втрат і можливостей оптимізації з власниками, топ-менеджерами та ключовими фахівцями

Пріоритезація завдань

5-20 ДНІВ
5-20 ДНІВ

ТРЕТІЙ ЕТАП

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Підписання кнтракту

Побудова фінансової моделі бізнесу

Оцінка сценаріїв економічного розвитку

Вивчення можливих способів оптимізації процесів, оргструктури

Пошук і оцінка варіантів запобігання втрат

2-4 ДНЯ
2-4 ДНЯ

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ SIMA

Обговорення поточної реальності ключовими фігурами проекту і спільне проектування майбутнього за допомогою комунікації, організованою у спеціальний спосіб

R * -моделювання плану перетворень: оргструктури, процесів, карт посад, системи стимулювання, маркетингу, виробництва, продажу та інших аспектів - діяльності компанії

Публічне прийняття відповідальності за вирішення завдань і результати

12-36 МІСЯЦІВ
12-36 МІСЯЦІВ

П'ЯТИЙ ЕТАП

СУПРОВІД ЗМІН

Внесення доповнень в існуючий контракт щодо супроводу виконання цільових показників та ведення окремих робіт

Безпосереднє управління бізнесом

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПЕРШИЙ ЕТАП

АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ

5-20 ДНІВ

Інтерв'ювання ключових фігур

Аналіз втрат в виробничо-логістичних ланцюгах

Пошук можливостей оптимізації внутрішніх процесів

Аналіз втрачених можливостей зростання доходів і прибутку

ДРУГИЙ ЕТАП

ДІАГНОСТИЧНИЙ СЕМІНАР

3 ГОДИНИ

Обговорення результатів аналізу втрат і можливостей оптимізації з власниками, топ-менеджерами та ключовими фахівцями

Пріоритезація завдань

ТРЕТІЙ ЕТАП

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

5-20 ДНІВ

Підписання кнтракту

Побудова фінансової моделі бізнесу

Оцінка сценаріїв економічного розвитку

Вивчення можливих способів оптимізації процесів, оргструктури

Пошук і оцінка варіантів запобігання втрат

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ SIMA

2-4 ДНЯ

Обговорення поточної реальності ключовими фігурами проекту і спільне проектування майбутнього за допомогою комунікації, організованою у спеціальний спосіб

R * -моделювання плану перетворень: оргструктури, процесів, карт посад, системи стимулювання, маркетингу, виробництва, продажу та інших аспектів - діяльності компанії

Публічне прийняття відповідальності за вирішення завдань і результати

П'ЯТИЙ ЕТАП

СУПРОВІД ЗМІН

12-36 МІСЯЦІВ

Внесення доповнень в існуючий контракт щодо супроводу виконання цільових показників та ведення окремих робіт

Безпосереднє управління бізнесом

ЦИКЛ ВПРОВАДЖЕННЯ

SIMA допомагає надати стратегічний сенс щоденній роботі кожного управлінця і, саме цим, забезпечує видатні результати, тобто, вихід бізнесу на “нову орбіту".
Ми ініціюємо новий цикл розвитку, оскільки впевнені - меж підвищення ефективності Вашого бізнесу не існує!